Rezerwacja online

Przyjazd:
28 / 11 / 2020
Wyjazd:
28 / 11 / 2020

BW Hotel Edison

Hotel położony w spokojnej okolicy nad Jeziorem Kierskim, w otoczeniu przyrody.

Best Western Hotel Edison znajduję się zaledwie 7 km do lotniska Poznań-Ławica oraz 12 km do Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nasi Goście mogą spędzić czas nad brzegiem Jeziora Kierskiego, w zaciszu otaczającego go parku lub skorzystać z sezonowego menu Restauracji Lumière.

Gościom oferujemy łącznie 100 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych typu twin i double oraz w apartamentach. Z hotelowych pomieszczeń roztacza się piękny widok na jezioro lub część parkową wokół hotelu. Wszystkie pokoje wyposażone są w nowe telewizory z dostępem do telewizji satelitarnej oraz bezpłatne wi-fi, większość pokoi w klimatyzację.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników
w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://www.hoteledison.com.pl (dalej: Serwis), administrowanej przez spółkę Hotel Edison spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wypoczynkowej 60 w Baranowie
(62-081), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000190805, posiadającą NIP: 7770016650 oraz REGON: 63021937 (dalej jako: Administrator, Hotel Edison lub Spółka).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

I. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia jednak skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 4. Niezależnie od powyższego, dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Użytkowników danych osobowych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do podjęcia działań mających na celu dokonanie rezerwacji pobytu w Hotelu w określonym terminie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dostosowanie strony internetowej http://www.hoteledison.com.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. W czasie przeglądania strony internetowej http://www.hoteledison.com.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone
  z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych
  i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
 1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. innym osobom i podmiotom –  jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą,
 3. podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej.
 1. Podczas dokonywania przez Użytkowników rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej http://www.hoteledison.com.pl/, zostają oni przekierowani na stronę internetową Best Western Hotels&Resorts - www.bestwestern.pl/ . Administratorem danych osobowych podanych w ramach przeprowadzonego w podany wyżej sposób procesu rezerwacji staje się spółka Best Western International Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która przekazuje Hotelowi informacje o dokonanych przez Użytkowników rezerwacjach. Best Western International Inc. objęta jest programem Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy shield), a co za tym idzie, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 2. Administrator przechowuje dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

II. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest
o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

 1. Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna
z następujących okoliczności:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 505 433 959 lub adresem e-mail: recepcja@hoteledison.com.pl

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

IV. Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej http://www.hoteledison.com.pl.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZBIERANYCH PRZY POMOCY MONITORINGU WIZYJNEGO
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego, którym objęta jest nieruchomość zlokalizowana w Baranowie (62-081) przy ulicy Wypoczynkowej 60, jest spółka Hotel Edison spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 60 (dalej: „Administrator”).

 

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego oraz praw przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo skontaktować się z nami droga mailową, pod adresem anna.kubiak@hoteledison.com.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

W jaki sposób zorganizowana jest sieć monitoringu?

Monitoring wizyjny na terenie nieruchomości położonej w Baranowie (62-081), przy ulicy Wypoczynkowej 60, prowadzony jest przy pomocy kamer, umiejscowionych wewnątrz i na zewnętrz budynku. Wewnątrz budynku monitorowane są pomieszczenia ogólnodostępne dla gości. Monitoring na zewnątrz budynku obejmuje obszar prowadzący do jeziora. Administrator oznaczył obszar monitorowany stosownymi znakami graficznymi.

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa należącego do Administratora mienia oraz przebywających na terenie nieruchomości osób. W tym przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Nagrania obrazu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Okres przechowywania nagrań może zostać wydłużony w przypadku, gdy okaże się to niezbędne – na przykład ze względu na konieczność prowadzenia w oparciu o nagrania postępowania sądowego. Przetwarzanie danych może zakończyć się przed upływem wskazanego wyżej okresu w przypadku wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację przysługujących osobom fizycznym na gruncie RODO praw, tj. prawa dostępu do danych i ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu każdorazowo analizować będziemy czy w zaistniałych okolicznościach powinien być on uznany za uzasadniony.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij