REGULAMIN HOTELU EDISON

Regulamin Hotelu

Przedmiot regulaminu

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Best Western Edison w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej 60.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności gości i hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.

Regulamin dostępny jest w recepcji hotelu oraz na stronie internetowej hotelu www.hoteledison.com.pl

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty rejestracyjnej.